Du er her

Strømsvigt!

Det er en kendsgerning, at elforsyningen er præget af mange store og små frekvensforstyrrelser, og engang i mellem svigter det med deciderede strømudfald.

For nogle virksomheder er kontinuerlig strømforsyning kritisk for at sikre deres IT-systemer, vitale lagre eller produktionsområder. For eksempel:

  • Centrale datacentre eller virksomheder med eget datacenter
  • Virksomheder med kølehuse eller produktion med løbende nedkøling
  • Virksomheder hvor igangsatte produktioner ikke må stoppe ved strømsvigt
  • Vandværker, vindmøller, kraftværker
  • Hospitaler, politi, forsvar (operationsstuer, respiratorer m.v.)

En nødstrømsløsning garanterer kontinuerlig strømforsyning, når der er strømsvigt på elnettet.

Har jeg brug for en nødstrømsløsning?

For de fleste virksomheder, ligegyldig størrelse eller branche, vil strømsvigt være en dyr og besværlig affære. Data kan gå tabt, frustrerede kunder kan ikke udføre en bestilling, ansatte kan ikke arbejde mm. Har du overvejet, hvad det vil koste jeres virksomhed, når strømsvigt rammer?

En nødstrømsløsning er din sikring mod strømsvigt og SKAL garantere 100% kontinuerlig strømforsyning.

Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige samarbejdspartner, der sætter kunden – dig - i centrum og fokuserer på jeres behov for strømsikring.